1882-1925

Bjuvs Musikkår bildades den 22 augusti 1882. Nils Risberg var initiativtagare till kårens uppkomst. Han kontaktade musikfanjunkare Nils Persson på kavalleriet 5 som blev ledare för den sex man starka musikkåren. Höganäsbolaget köpte instrumenten till medlemmarna som var anställda på bolaget. Kåren gjorde debut redan på juldagsmorgon samma år i Bjuvs kyrka.

 

År 1885 utökades kåren till 12 man och nya instrument inköptes. När Bjuvs Folkets Hus skulle invigas 1898, fick musikkårens medlemmar besked från Bolaget att de inte fick spela där med bolagets instrument. Efter detta var endast 5 man kvar. Sedan växte kåren undan för undan, 1903 bestod den av 8 man och 1910 fanns 12 medlemmar och därmed två sextetter.

 

Sin första glansperiod hade musikkåren under åren 1915-1925 då kåren bestod av 18 man. Fanjunkare Nils Persson avgick 1925 efter 43 år som musikalisk ledare.

1925-1933

Musikfanjunkare Thage Ört var dirigent mellan åren 1925-1933.
 

1933-1939

Tage Nilsson var musikalisk ledare mellan åren 1933-1939. Under sin tid förde han anteckningar över musikkårens verksamhet samt värvade många nya ungdomar till musikkåren. Tage skriver att Bjuvs Musikkår var mycket anlitad i hela nordvästra Skåne. Man spelade bl.a. på Ramlösa hälsobrunn, i Mölle, i Pershög i Båstad, på Thorslund och hotell Thor i Ängelholm samt på Tingvalla i Åstorp under fruktutställningen.

I sina anteckningar från mitten av 1900-talet står det:

"Jag är född i Bjuv och såg dagens ljus den 9 augusti 1888. Mina föräldrar bodde hos skrothandlare Carl Larsson, som hade fastighet vid Sjukhusvägen där lantbrukare Persson nu bor men boningshuset är ombyggt. Nabo till skrothandlare Larsson var Anders Nilsson, lergöken, som vi kallade honom. Där bor idag Kvist..."

"Gamla Platsen byggdes från 1875-1880- talet. Nr 1 var tjänstebostäder. Där bodde verkmästare Österling och kontorist Persson. Mitt för torget låg målare Kvists hus, numera Sonessons affär. Därefter låg Petter Bagares hus, som Larsson äger idag. Huset efter ägdes av Ola Anders, som var dräng i Allegården. I hans hus bildades Bjuvs Musikkår, som övade där från den 22 augusti 1882 till nyår 1882. Bjuvs Musikkår fick sedan en övningssal på gamla 13 tills "dansesalen" blev byggd. Då låg där en dansbana till höger om den väg, som går mot sjukhuset bakom Carl Hanssons trädgård."

"När fanjunkare Persson avgick efter 43 års plikttroget arbete fick vi kapellmästare Ört. Han var inte mycket till ledare. Inga nya pojkar kom fram och vi gamla tröttnade till sist. Jag var självskriven ledare för Sagostunderna, som jag jobbade med i fem år. De var rätt så försigkomna men några av dem gick till regementena. Det var Stig Lundblad, Hilmer Johansson, Sölve Carlsson, Gustav Adolf Zaar, Lindvall och Carl Nilsson. De var mina bästa elever. Jag ledde kåren mellan 1933 och 1939. När vi var ute och spelade hade vi aldrig Persson med utan vi fick reda oss själva och det gick bra. Det var alltid god sammanhållning."

Några musiker från Bjuvs- och Billesholms Musikkår som har spelat under Tage Nilssons ledning är bl.a. Bengt Persson, Göran Ohlin, Bo Wernberg, Arle Nilsson och Kjell Johansson. Avlidne Kaj Güllix berättade ofta om att Tage betytt mycket för honom och musiken. Tage Nilsson var morfar till Bertil Bengtsson f.d. medlem och Bo Wernberg, ordförande, samt gammelmorfar till Pia Ahlberg och Annika Andersson.
 

1939-1949

1939 blev musikdirektör Gösta Nordgren nästa ledare för Bjuvs Musikkår. Han kom från dåvarande Skånska Kavalleriregementet K2 i Helsingborg. Gösta var en av Sveriges skickligaste flöjtister. Detta resulterade i en radiosändning, vilket var en sensation på den tiden. Denna sensation gjorde att många bjuvsingar var stolta över sin musikkår. 1949 flyttade han från Helsingborg och slutade som ledare i Bjuvs Musikkår.
 

1949-1958

Albin Böök var förstefanjunkare på K2 och ledde musikkåren mellan 1949-1958.
 

1958-1964

1958 tog kammarmusiker Ingvar Barkelid över dirigentskapet. Till yrket var han fagottist i Helsingborgs orkesterförening. 1960 utökas musikkåren med saxofonister som tidigare bestod av mässingsinstrument och träblåsinstrument (träblås tillkom 1940). Barkelid stannade till 1964 då han efterträddes av ytterligare en K2 musiker, Conrad Sernklev.
 

1964-1980

Under musikförvaltare Conrad (Conne) Sernklevs ledning upplevde musikkåren en ny storhetstid och medlemsantalet ökade. Ungdomsorkestern fick ett allt starkare fäste inom musikkåren. Han skapade en fin kamratskap och musikkåren fick flera engagemang på olika platser i landet. Conrad var en mycket duktig trumpetare. Conrad Sernklev gick hastigt bort under en repetition i musikhuset den 15 april 1980.

På 70-talet började kommunens musikkårer med samkonserter. Varje år turades Bjuvs Musikkår, Billesholms Musikkår och Skromberga Blåsorkester om att arrangera sammankomsten. Musiker från samtliga kårer träffades på förmiddagen för att öva in programmet. På eftermiddagen kom orkestrarna marscherandes från olika håll i byn för att sedan sammanstråla vid en gemensam plats. I Ekeby konserterades det oftast på Gröningen, i Billesholm hölls det till i Folkets Park och i Bjuv på Platsen eller på gräsmattorna vid Folkets Hus.

1978 bildades Tibbarpssextetten.

Det var medlemmar ur Bjuvs Musikkår som ingick i sextetten. Fr. v: Göran Ohlin, Malte Persson, Leif Nyström, Bengt Persson, Roland Persson, Bo Wernberg och Håkan Wijk. Många framträdanden har det blivit för Tibbarpssextetten, nämnas kan spelning på Tysklandsfärjor, i Norrvikens trädgårdar, i Malmö Folkets park samt vid en rad andra tillfällen.
 

1980-1982

1980 blev Musikdirektör Stig Nordström den nye musikaliske ledaren efter Conrads bortgång. Stig antogs som 13-åring till en musikvolontärskola. Han slutförde en solistutbildning vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm samt vikarierade som valthornist vid Radioorkestern i Stockholm. Med honom förändras musikrepertoaren drastiskt och musikkåren spelade mera jazzinspirerad musik med ny glöd.

Stig utvecklade ett gott samarbete mellan ungdomsorkestrarna i Bjuv och Båstad. Ungdomarna uppträdde ofta i trakterna kring Båstad bl.a. på Norrvikens Trädgårdar, på Tennisstadion och vid Hasses Lada i Boarp.

Stig var ledare vid Bjuvs Musikkårs 100-årsjubileum 1982. Han avled alldeles för tidigt, vid 52 års ålder, och musikkåren fick söka sig en ny ledare.
 

1982-1985

Nästa dirigent blev vår trumpetare Malte Persson. Han tog tillfälligt hand om ledarskapet tills musiklärare Bo Brodén tog över 1983. Bo Brodén övade upp musikkårens marsch och fick dem att bjuda på sig själva. Han tog med sig den latinamerikanska musiken till Bjuvs Musikkår och det blev heta tongångar. Han ledde musikkåren bl.a. till Nordiska mästerskapen i musik i Norrköping 1984. Bo såg även till att ungdomsorkestern utvecklades. Han engagerade ungdomarna till fullo och de reste på musikfestivaler i Sverige och utomlands.

Med Bo Brodéns uppmuntran skaffade sig Bjuvs Musikkår drillflickor 1984. Deras första framträdande var på Valborgsmässoafton samma år. Tjejerna var medlemmar i gymnastikföreningen och valdes ut speciellt till drillgruppen. Vid musikkårens 100-årsjubileum fanns ett 30-tal drillflickor. Tack vare dem har musikkåren fått många spelningar då arrangörerna ofta vill ha drillflickor. Showdrillning har på senare år varit aktuellt för drillflickorna. Det anordnas tävlingar i showdrill på olika platser i landet där Bjuvstjejerna deltagit. Hösten 2006 begärde de utträde ur Bjuvs Musikkår för att satsa mer på den verksamheten.
 

1985-2006

1985 blev Bertil Thapper musikalisk ledare för Bjuvs Musikkår. Sedan 1970 har han tjänstgjort som musiklärare i Helsingborgs kommunala musikskola. Bertil ledde även Junior- och Concertband i Helsingborg. Han spelar med i Ramlösabrunnssextetten och Helsingborgs Big Band.

Bertil fick med sitt alltid lugna sätt fram de bästa egenskaperna hos varje musikants spelande och såg till att alla trivdes. Musikkåren blev en välspelande och nyanserad kår under hans ledarskap. Han förde musikkåren till både Italien och Tyskland på musikresor. Bertil Thapper har dirigerat musikkårens samtliga nyårsdagkonserter från 1988 till 2005.


Bjuvs musikhus

Gamla musikhuset (byggt 1961) låg nere vid Tibbarp, det revs 1986. En ny väg till Brogårdaskolan skulle fram. Stadsplanen ändrades och nya villor var planerade intill där musikhuset låg. Redan 1985 började kåren bygga sitt nya hus. Det tog nästan ett år innan huset stod färdigt. Många medlemmar gjorde stora insatser för att hålla kostnaderna nere. Den 13/9 1986 invigdes nya musikhuset med marsch och konsert samt Öppet Hus för allmänheten.


Tivoliparken

Tivoliparken var för många bjuvsingar en välkänd plats. Förr fanns en gammal dansrotunda där Höganäsbolaget idag ligger. I många år låg verksamheten nere tills eldsjälen Åke Hagberg en dag så smått började rusta upp det som en gång varit. I början av 90-talet lade Bjuvs Musikkår några av sina konserter där. Ofta arrangerade föreningen Gamla Bjuv sammankomsterna och många bjuvsbor kom för att lyssna. Föräldrar till drillflickorna sålde hembakat och kaffe, vilket var ett uppskattat initiativ.


Ordförande

Pia Ahlberg är ordförande idag.Dåvarande ordförande Bo Wernberg var ordförande från 1984. Före honom satt Leif Nyström på den posten i ca tre år. Tidigare var Malte Persson ordförande. 
 

2006-2023

Håkan Wijk tog över dirigentpinnen nyårsdagen 2006. Håkan började spela trumpet för Malte Persson som 8-9-åring och har varit musikkåren trogen sedan dess. Håkan gillar att ha lättlyssnad musik i repertoaren som publiken känner igen. Han tycker det är roligt att vara dirigent för Bjuvs Musikkår även om han lika gärna hade suttit med i trumpetsektionen. Våren 2006 dirigerar Håkan både Bjuvs- och Billesholms Musikkår som valt att sammarbeta. Båda musikkårerna hade vakanser i stämmorna och tog ett gemensamt beslut att prova på ett samarbete. Detta har fungerat väldigt bra och det är många spelglada musiker som kommer och repeterar om måndagskvällarna. 2013 avslutar Bjuvs- och Billesholms musikkår sitt sammarbete för att fortsätta var för sig.

2023-
Håkan lämnar över dirigentskapet till Thomas Hedin 2023.